Prijzen

 Tarieven

Tarieven worden door de NZA vastgesteld.

zie http://www.allesoverhetgebit.nl/ 

Kijk altijd na wat uw verzekeraar vergoedt en of het lonend is om een aanvullende tandartsverzekering te nemen. De tendens van de laatste jaren is dat de premies stijgen en de uitkeringen dalen. U kunt altijd tijdig overstappen. Overleg eventueel met ons over uw uitgaven tot nu toe.

Onze begrotingen worden altijd opgesteld met de totaalbedragen en de geschatte techniekkosten. Hiermee kunt u bij uw verzekeraar informeren hoeveel u terugkrijgt zodat u weet wat het u werkelijk kost.

Voor al onze verrichtngen gelden de volgende betalingsvoorwaarden