Kluis 20, 6165 EM, Geleen     046 474 29 59    
  5 / 5 1 recensie 

Prijzen

Tarieven

Tarieven voor tandartsen worden door de NZA vastgesteld.

zie http://www.allesoverhetgebit.nl/

Kijk altijd na wat uw verzekeraar vergoedt en of het lonend is om een aanvullende tandartsverzekering te nemen. Slechts enkele zaken worden uit de basisverzekering vergoed. Uw eigen risico wordt niet betrokken bij tandheelkunde. Alleen een bezoek aan een kaakchirurg treft uw eigen risico in dat jaar. De tendens van de laatste jaren is dat de premies stijgen en de uitkeringen dalen. U kunt altijd tijdig overstappen. Overleg eventueel met ons over uw uitgaven tot nu toe.

Onze begrotingen worden altijd opgesteld met de totaalbedragen en de geschatte techniekkosten. Hiermee kunt u bij uw verzekeraar informeren hoeveel u terugkrijgt, zodat u weet wat het u zelf werkelijk kost.

Contact

046 474 29 59