Valderstraat 32, 6171EM, Stein     046 433 12 32    
  5 / 5 1 recensie 

Prijzen

Tarieven

Tarieven voor tandartsen worden door de NZA vastgesteld.

zie http://www.allesoverhetgebit.nl/

Kijk altijd na wat uw verzekeraar vergoedt en of het lonend is om een aanvullende tandartsverzekering te nemen. Slechts enkele zaken worden uit de basisverzekering vergoed. Uw eigen risico wordt niet betrokken bij tandheelkunde. Alleen een bezoek aan een kaakchirurg treft uw eigen risico in dat jaar. De tendens van de laatste jaren is dat de premies stijgen en de uitkeringen dalen. U kunt altijd tijdig overstappen. Overleg eventueel met ons over uw uitgaven tot nu toe.

Onze begrotingen worden altijd opgesteld met de totaalbedragen en de geschatte techniekkosten. Hiermee kunt u bij uw verzekeraar informeren hoeveel u terugkrijgt, zodat u weet wat het u zelf werkelijk kost.

Niet -nagekomen afspraak of een afspraak minder dan 24 uur van te voren afgezegd.

 

Het valt ons op dat steeds vaker voorkomt dat patiënten niet op een afspraak verschijnen.

Het is voor een tandartspraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt.

Het betekent tijdsverlies en omzetderving voor de tandarts. Bovendien is het erg vervelend

dat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen.

U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van te voren te doen.

Een afspraak kunt u afzeggen op de volgende manieren:

- Telefonisch via 046-4331232 (antwoordapparaat inspreken)

- Aan de balie tijdens openingstijden van de praktijk

- Via het contactformulier op de website van de praktijk

Mocht u niet verschenen zijn op de afspraak, dan krijgt u hier een nota van via Netpoint.

De nota komt volledig voor uw rekening want uw zorgverzekeraar vergoedt u deze kosten niet.

Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar waarbij er sprake is van overmacht.

Neem daarom altijd contact met ons op met vermelding van deze reden.

De hoogte van het tarief is afhankelijk van de tijd die hiervoor is ingepland in de praktijk en de vergoeding die hier voor staat.

Contact

046 4331232